De Ster der Belgen. Orgaan voor het Belgisch volk. Uitgegeven door en tot steun der Belgische patriotten

Soort pers: 
Clandestiene pers
Oorlog: 
Tweede Wereldoorlog