Hoe te zoeken in deze databank?

Op deze website kan u enkel de clandestiene pers uit beide wereldoorlogen en de gecensureerde pers uit de Eerste Wereldoorlog online raadplegen en dit omwille van het auteursrecht. De gecensureerde pers uit de Tweede Wereldoorlog is raadpleegbaar in de leeszaal van het CEGESOMA. Er zijn twee mogelijkheden om te zoeken in de databank: op titel en middels een zoekterm.

  1. U zoekt op titel. Selecteer 'bladeren'. Dan kiest u uit de alfabetische lijst voor één van beide wereldoorlogen de titel van de krant die u wenst te lezen. Er verschijnt een kalender die aangeeft op welke dag of in welke periode (de precieze datering van de clandestiene pers is niet altijd mogelijk) het blad verschenen is. Wanneer u klikt op de datum/data kan u de krant lezen door de afbeelding van de krant aan te klikken. In dit pdf-document kan u zoeken op woord.
  2. U doorzoekt, middels het invoeren van een zoekterm, alle kranten in de databank (full text). Selecteer 'zoeken'. U tikt een bepaalde zoekterm in (bijvoorbeeld Hasselt, Nationale landbouw- en voedingscorporatie) waarmee u de hele collectie voor beide oorlogen of enkel voor de Eerste of de Tweede Wereldoorlog kan bevragen. Alle digitale bestanden zijn bewerkt met een programma voor tekstherkenning. Rekening houdend met de soms precaire toestand van de kranten kan de foutenmarge aanzienlijk zijn. Deze manier van zoeken is dus niet helemaal sluitend.