Privacy

U dient er rekening mee te houden dat u, door deze gedigitaliseerde kranten te gebruiken in bepaalde gevallen persoonsgegevens kan verwerken en dat u dan de regels voor de bescherming van de privacy dient in acht te nemen. Over historisch onderzoek en privacybescherming heeft de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) een toegankelijke brochure samengesteld. U doet er goed aan deze brochure vooraf door te nemen, vooral wanneer u het plan zou opvatten persoonsgegevens uit de kranten te publiceren.