Deze website

The Belgian War Press leidt u binnen in de wereld van honderden Belgische kranten die gedurende de twee wereldoorlogen verschenen. Sommige werden in het geheim geschreven, gedrukt en verspreid. Andere kwamen onder controle van de bezetter op de markt. Tot op vandaag zat deze clandestiene en gecensureerde pers verborgen in vele archieven, bibliotheken en documentatiecentra. Op initiatief van het CegeSoma en gefinancierd door Belspo werden deze kranten bij elkaar gebracht en gedigitaliseerd. Zo kan u vandaag van bij u thuis de clandestiene pers uit beide wereldoorlogen en de gecensureerde dagbladen uit de Eerst Wereldoorlog lezen en doorzoeken. The Belgian War Press biedt u ook meer. Vooreerst is er achtergrondinformatie over de oorlogspers. Verder komt u meer te weten over het project en de vele partners die een steentje bijdroegen. Wie dieper wil graven wordt de weg gewezen naar de belangrijkste basiswerken en repertoria.