De Ster der Belgen. Orgaan voor het Belgisch volk. Uitgegeven door en tot steun der Belgische patriotten

Press type: 
Clandestine Press
War number: 
World War II