Persbericht 11 juni 2014

Gecensureerde kranten uit de Eerste Wereldoorlog op het internet

Vanaf 12 juni 2014 is een verplaatsing naar een leeszaal niet langer nodig om gecensureerde dagbladen  uit de Eerste Wereldoorlog te lezen. Deze kranten zijn raadpleegbaar op de website The Belgian War Press, waar eerder al de clandestiene pers uit beide wereldoorlogen werd gepubliceerd. Deze publicatie op het internet, een initiatief van het CEGESOMA (Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij) maakt tevens nieuwe zoekmethodes mogelijk.

 

De Duitsers voerden in 1914 een systeem in van perscensuur. Toch bleven kranten verder verschijnen. Ondanks de censuur zijn deze kranten een interessante informatiebron over de Eerste Wereldoorlog. Er komen heel  uiteenlopende thema's aan bod,  bv over het dagelijks leven, het nijpende voedseltekort of de monetaire chaos. De gecensureerde pers toont eveneens hoe de oorlog aan de bevolking werd voorgesteld.

Het federale digitaliseringsproject

De digitalisering van de gecensureerde pers uit de Eerste Wereldoorlog, waarvoor het CEGESOMA nauw samenwerkte met de Koninklijke Bibliotheek (KBR) werd gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO). CEGESOMA en KBR hebben zelf belangrijke krantencollecties uit de Eerste Wereldoorlog, maar om een zo ruim mogelijk aantal titels te kunnen aanbieden werd samengewerkt met andere bewaar- en erfgoedinstellingen. De meerwaarde is niet alleen de online-raadpleegbaarheid, maar ook het virtueel samenbrengen van papieren collecties verspreid over verschillende instellingen.

OCR

Een derde troef zijn de verbeterde zoekmogelijkheden. De lezer kan de kranten dag na dag doorbladeren, de klassieke manier om een krant te lezen. De digitale bestanden werden bewerkt met OCR-software zodat het hele bestand doorzoekbaar is met een bepaald woord. Zo is het bijvoorbeeld heel gemakkelijk om gebeurtenissen in een bepaald dorp of stad tijdens de Grote Oorlog snel terug te vinden.

The Belgian War Press

De gedigitaliseerde bestanden kunnen geraadpleegd worden op de website The Belgian War Press, waar eerder al de clandestiene pers werd gepubliceerd. Deze website is niet alleen een tool voor ontsluiting en raadpleging, maar geeft tevens contextinformatie over de gecensureerde pers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is immers de bedoeling van het CEGESOMA om deze unieke collectie bekend te maken bij het grote publiek en niet alleen bij gespecialiseerde onderzoekers. Het succes van de met medewerking van het CEGESOMA uitgegeven Oorlogskranten/ Journaux de Guerre toont aan dat er bij het publiek een grote vraag is naar informatie over de Eerste Wereldoorlog.

Dirk Luyten