De Metaalbewerker. Orgaan van de Syndikale Strijdkomiteiten der Metaalbewerkers van Mechelen-Leuven-Willebroek

Press type: 
Clandestine Press
War number: 
World War II